Træfældning – Ring og få et gratis tilbud!

Hvis der ikke er nærtstående huse, luftledninger eller andre forhindringer fælles træer ved roden. Dette er naturligvis også den billigste løsning.

Vi tilbyder stor sikkerhed gennem en grundig undersøgelse af træ og jordbundsforhold inden fældning. Træfældning udføres kun af professionelle med den rette uddannelse for de enkelte fældningsopgaver.

Topkapning

Topkapning foretages hvis det ikke kan lade sig gøre at fælde træet ved roden.

Topkapning udføres for eksempel ved træer med placering op af bygninger, luftledninger med mere. De afskårne grene fires ned til jordmanden, som befinder sig et sikkert sted hvor grenaffaldet kan lande.

Ved denne procedure er der som udgangspunkt maksimal beskyttelse af plæner, buske bede med mere. Hvis det er ældre udgåede træer, kan man ikke klatre rundt i træet. Her bliver man i så fald nødt til at anvende lift.

Stubfræsning

Træstubbe eller stød fjernes nemt og effektivt med en stubfræser. Efter endt stubfræsning kan man uden større besvær plante til eller så græs over den gamle stub. Hvis der skal sås græs er det en god ide at smide godt med harpet muld i stubhullet.

Flishugning og udlægning af flis

Det kan tage tid at fælde et træ. Men oprydningen efter træfældning kan være endnu mere tidskrævende. Derfor tilbyder vi at flishugge træet.

Ved flishugning køres det afskårne grenmateriale gennem en flishugger. Flishuggeren kan tage op til 15 cm. stammer. Det øvrige materiale kan skæres til brænde.

Du kan eventuelt anvende flisen til ukrudtsbekæmpelse i bede. Flis er et godt og miljørigtigt produkt til udlægning i bede eller under buske til bekæmpelse af ukrudt. Ved udlægning af 12 cm. kan flis holder størstedelen af ukrudtet væk i flere år.

Risikotræer

Ved risikotræer forstås, træer, der er blevet angrebet eller skadet. Stammen testes blandt andet for store synlige sår, tegn på hulhed og frugtlegmer. Der foretages kerneborsprøver, hvis der hersker tvivl om træets tilstand.

Boreprøven foretages med et specielt lavet værktøj, der bores halvt ind i træet. Derefter trækkes boret ud og man kan udfra boreprøven afgøre, om der er hulhed eller råd i træets kerne.

Typiske krone-symptomer for risikotræer:

  • Døde grene og døde partier.
  • Grenkonstruktionen kan ændre sig.
  • Kronen er tyndløvet.
  • Bladene bliver små eller gule.
  • Manglende tilvækst eller stagnering

Er du i tvivl? – Så ring til os for en besigtigelse af dine træer.

Priser

Det er svært at angive standartpriser for træfældning. Et gennemsnitligt havetræ på 8-12 meter fældes for 1500 – 2000 kr. Skal træet bortkøres og stubben rodfræses ligger prisen omkring 3.000 kr. Der vil være en væsenlig mangderabat ved fældning af flere træer på samme grund.

For beskæringer af større træer, ligger prisen som regel en smule lavere.

For fuldvoksne egetræer kan prisen omvendt ligge helt oppe på 10.000 – 15.000 kr.

Risikotræer eller træer der skal topkappes og nedfires af hensyn til elledninger eller bebyggelse kan også ligge helt op på 20.000 – 25.000 kr. pr. træ.