Raftehegn – Ring og få et gratis tilbud!

 
Et raftehegn er en klassiker indenfor naturhegn. Det falder smukt ind i naturen og danner en smuk baggrund for din haves flora.

Det traditionelle raftehegn opsættes med barkede granrafter på trykimprægnerede fyrrestolper. Raftehegnet er især velegnet til sommerhuse og naturgrunde.

I mere traditionelle haver kan man også vælge de mere moderne trykimprægnerede og cylinderdrejede rafter. Det giver et mere regelmæssig og ensartet design.

På traditionelle raftehegn vil barken med tiden falde delvist af hegnet, og hegnet kan ikke vedligeholdes med træbeskyttelse. Det kan et hegn med cylinderdrejede rafter. Med den rette vedligeholdelse kan et cylinderdrejet raftehegn holdes pænt og nyt i længere tid.

Cylinderdrejede raftehegn udføres typisk i fyr, lærk, eg eller robinie. Mangfoldigheden er stor. Det er derfor vigtigt at hegnstypen overvejes grundigt. Vi medbringer gerne katalog og hegnsprøver ved tilbudsgivning.

De fleste villahaver og grunde har i større eller mindre grad en hældning. Det er derfor vigtigt at hegnets hældning eller etagesætning planlægges, så det færdige resultat bliver det smukkest mulige. Det har vi meget stor erfaring med. Men hegnshældningen og sætning planlægges naturligvis i dialog med vores kunder.

Et raftehegn holder typisk 20-30 år. Alt efter hvor meget ”patinering” man ønsker og vil acceptere.

Der er tre ting, der er vigtige for raftehegnets holdbarhed:

  • Hegnsstolperne skal støbes i tørbeton og sættes i en tilstrækkelig dybde. Det er typisk omkring 80-90 cm.
  • Der skal anvendes rustfrie søm til opsætning af rafterne. Sømmen skal naturligvis have en tilstrækkelig længde i forhold til rafternes gennemsnitlige tykkelse.
  • Rafter og stolper skal naturligvis være af god kvalitet.

Hvis du selv vil opsætte dit raftehegn, anbefaler jeg, at du køber materialerne hos Alcatraz i Espergærde.

Husk i øvrigt at få lavet klare aftaler med dine naboer. Denne aftale skal omfatte hegnstype, hegnshøjde og fordelingen af hegnets betaling. Hegn og skel er en hyppig årsag til nabostridigheder.

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder og pligter vedrørende hegn og skel, kan du finde hegnslovens her.

Vores mangeårige erfaring med opsætning af raftehegn giver os mulighed for at tilbyde hegn ud fra vejledende priser. Vores priskatalog dækker langt de fleste almindelige typer af raftehegn og hegnshøjder.

Hegnsstolper kan ikke sættes i frostvejr.

Vi udfører også bræddehegn, pileflet og alle andre almindelige hegnstyper.