Ejendomsservice

Få en fastprisaftale og styr på budgettet

Til boligforeninger og virksomheder tilbyder vi vedligeholdelsesaftaler for grøn vedligeholdelse om sommeren og snerydning og saltning om vinteren.

Grøn vedligelholdelse udføres i de fleste aftaler fra 15. april til 15. november. Aftalerne omfatter typisk græsslåning hver eller hver anden uge. Lugning og afrivning af bede en gang om måneden samt beskæring af træer og buske én gang årligt – løbende afhængigt af træerne og buskenes art.

Snerydning udføres fra 15. oktober til 15. april.

Snerydning foretages senest 4 timer efter endt snefald, eller når der ved vedvarende snefald ligger mere end 5 cm. sne på jorden. Ved natligt snefald foretages rydning senest kl. 7.30.

Ved meget voldsomt snefald kan det dog være vanskeligt at overholde de nævnte frister hos alle vores snekunder. Det gælder vist for alle leverandører af glatførebekæmpelse.

Saltning og grusning udføres, når DMI udsender glatførevarsel for dit lokalområde.

Vi tilbyder også helårsaftaler vedrørende trappevask og anden renholdelse samt gårdmandsarbejde og viceværtaftaler.

For alle vedligeholdelsesopgaver tilbyder vi kontrakter med fast pris for hele sæsonen. For vintertjeneste tilbyder vi også aftaler med priser pr. snerydning og saltning. Fastprisaftaler for glatførebekæmpelse beregnes som 3 snerydninger og 4 saltninger pr. måned i perioden.