Priser 2018


Priserne skal betragtes som et prisoverslag. Endeligt og bindende tilbud gives først, når opgaven er besigtiget.

Alle priser er ex. moms.  Ingen transporttillæg indenfor 50 km fra Frederiksberg eller Rødovre.

 

Priser på Sten- og flisebelægninger

Kvadratmeterpriser  Herregårdssten Fliser Fliser og Chaussésten Chaussésten
        Gråmix Veronamix   Portugal Bornholm Portugal Bornholm
Terrasse – Nyanlæg 640 kr. 700 kr. 665 kr. 800 kr. 875 kr. 1125 kr. 1300 kr.
Terrasse – Genetablering 475 kr. 525 kr. 500 kr. 650 kr. 725 kr. 925 kr. 1100 kr.
Indkørsel – Nyanlæg 775 kr. 835 kr. 800 kr. 950 kr. 1025 kr. 1250 kr. 1425 kr.
Indkørsel – Genetablering 525 kr. 575 kr. 550 kr. 700 kr. 775 kr. 950 kr. 1125 kr.

 

Priserne er beregnet ud fra et belægningsareal på 40 m2.

Priserne er vejledende. Forhold vedrørende rydning af jord, omfanget af kantarbejde, fjernelse af rødder og fundamenter, hævning og sænkning af kloakanlæg, beskyttelse af ledninger og el-installationer mv. har betydning for den endelig pris, som vi først kan give bindende ved besigtigelse af opgaven.

“Terrasse” er brolægning på 10 cm. stabilgrus til gangbrug. “Indkørsel” er brolægning på 25 cm. stabilgrus til kørebrug.

Ved “Genetablering” anvendes eksisterende stabillag fra gammel belægning. Gammel belægning opgraves og bortkøres.

“Fliser og chausséssten” er Københavnerbelægning. Det vil sige 4 stk. 40 x 40 fliser omkranset af chaussésten. 

 

Priser på træterrasser

Terrassebrædder Pris ved 20 m2 Pris ved 40 m2 Pris ved 80 m2
Camura, glat/glat, 20 x 140 mm. 1.900 kr./m2 1.850 kr./m2 1.800 kr./m2
Jatoba, glat/glat, 21 x 145 mm. 1.800 kr./m2 1.750 kr./m2 1.700 kr./m2
Ipe, glat/glat, 20 x 140 mm. 1.950 kr./m2 1.900 kr./m2 1.850 kr./m2
Eg, glat/glat, 21 x 145 mm. 1.650 kr./m2 1.600 kr./m2 1.550 kr./m2
Thermo Ask, glat/rillet, 20 x 132 mm. 2.175 kr./m2 2.125 kr./m2 2.075 kr./m2
Lærk, glat/glat, 28 x 120 mm. 1.500 kr./m2 1.450 kr./m2 1.400 kr./m2
Trykimprænerede, glat/glat, 28 x 120 mm. 1.375 kr./m2 1.325 kr./m2 1.275 kr. /m2

Priserne er for træterrasser opsat på fliser på 10 cm. stabilgrus. Strøer sættes på Apurit flisefødder.

Herpå fastskrues lægterne og de underliggende fliser. Der anvendes rustfri søm til fæstning af terrassebrædderne. Skruehullerne proppes, så skruerne ikke er synlige på den færdige terrasse. Terrassebrædder anvendes til beklædning af terrassens sider.

Priserne er vejledende. Priserne er for anlæg af træterrasser på det nuværende terræn. Den færdige terrasse bliver 17-20 cm. højere end terrænnet. Udgravning eller forhøjning af jordterrænnet er ikke med i de viste priser. Omvendt bliver terrassen normalt billigere, hvis den anlægges kan anlægges på en eksisterende fliseterrasse.

Hvis terrassen har en speciel form, vil det også kunne påvirke den endelige tilbudspris.

 

Priser på raftehegn

Priser pr. meter ved hegnslængde over 30 meter 1,80 m. 2,00 m. 2,20 m.
Raftehegn med bark Ø4-7 cm på fyrrestolper Ø12 cm, vandret opsat 1000 kr. 1100 kr.
Raftehegn med bark Ø6-9 cm på fyrrestolper Ø12 cm, vandret opsat 1050 kr. 1150 kr. 1300 kr.
Raftehegn med bark Ø4-7 cm på fyrrestolper Ø12 cm, lodret opsat 1125 kr. 1125 kr.
Raftehegn med bark Ø6-9 cm på fyrrestolper Ø12 cm, lodret opsat 1175 kr. 1175 kr. 1225 kr.
Raftehegn med cylinderdrejede fyrrerafter Ø5 på fyrrestolper Ø12, vandret opsat 1050 kr. 1150 kr.
Raftehegn med cylinderdrejede fyrrerafter Ø7 på fyrrestolper Ø12, vandret opsat 1100 kr. 1200 kr. 1350 kr.
Raftehegn med cylinderdrejede fyrrerafter Ø5 på fyrrestolper Ø12, lodret opsat 1075 kr. 1210 kr.
Raftehegn med cylinderdrejede fyrrerafter Ø7 på fyrrestolper Ø12, lodret opsat 1225 kr. 1225 kr. 1275 kr.
Raftehegn med cylinderdrejede lærkerafter Ø5 vandret på H-valsede egestolper Ø12 1450 kr. 1550 kr.
Raftehegn med cylinderdrejede lærkerafter Ø7 vandret på H-valsede egestolper Ø14 1550 kr. 1650 kr.

 

Der ydes mængderabat ved hegnslængder på mere end 50 meter.

Priserne er vejledning og ex. rydning af eksisterende hegn eller beplantning. Sten, rødder og andre jordbundsforhold kan sammen med behov for jævning og andre forhold have betydning for priserne.

For alle hegn er længden mellem stolperne ca. 2 meter.

Alle fyrrestolper er trykimprægnerede.

Priser på græsplæner

Rullegræs på mere end 200 m2 græsplæne : 80 kr. pr. kvadratmeter       
Sågræs på mere end 200 m2 græsplæane :  65 kr. pr. kvadratmeter    

For øvrige arbejder beregnes en timepris for mand med bil og værktøj på 350 kr.

Mindstefakturering er 8 timer.

Priserne er vejledende. Hvis der er behov for større udjævning af jord beregnes tillægspris. Det samme gælder for fjernelse af stubbe og større rodnet – eksempelvis, hvis græsplænen anlægges på gammelt bed. Vanskelige jordforhold og fjernelse af mange eller større sten vil også blive beregnet som tillægsarbejde.